PRÍRODNÁ MEDICÍNA Z VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN ORIENTOVANÁ NA OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Právo na vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je kupujúci fyzická osoba, ktorá vstupuje do právneho úkonu za účelom, ktorý nemožno definovať ako komerčný, ani týkajúci sa jeho nezávislej profesionálnej činnosti.

Právo na zrušenie zmluvy

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do 14 dní od doručenia produktu bez udania dôvodu písomnou formou (e-mail alebo fax) – zrušenie zmluvy musí byť zaslané na e-mail adresu: kasfero@kasfero.com alebo zaslaním produktu v lehote do 14 dní na poštovú doručovaciu adresu:

Kasfero Nature Medicine Obchod a výroba rastlinných prípravkov

Dacan Mitic-Preduzetnik radnja Za trgovina aj Proizvodnja Biljnih preparáty

kancelárie: Mramor bb 18251

Mramor kod Nisa

Srbská republika

Dôsledky zrušenia zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, musia byť produkty vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Predávajúci bez zbytočného odkladu vrátené produkty skontroluje. Ak vrátené produkty budú poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované , vznikne mu u kupujúceho nárok na náhradu škody.

Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že produkty budú vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované, predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu za produkty.

Záväzky uhradiť platby musia byť splnené do 30 dní. Lehota pre kupujúceho začína dńom, kedy poslal zrušenie kúpnej zmluvy alebo zaslaním produktu, pre predávajúceho začína plynúť dňom ich doručenia.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1