PRÍRODNÁ MEDICÍNA Z VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN ORIENTOVANÁ NA OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

CLUB HP 300 REGISTRUJ SA AKO AUTORIZOVANÝ TERAPEUT

ROZŠÍRENÁ REGISTRÁCIA – CLUB HP 300   – AUTORIZOVANÝ TERAPEUT obsahuje:

2.1 Zaregistrujte sa ako autorizovaný terapeut pre používanie Kasfero-prírodných produktov ako súčasť liečby štítnej žľazy, a tým si zaistíte výhradné práva na oblastné zastúpenie v určitom vymedzenom území (protection area). K tomu Vám ešte zabezpečíme:

2.2 Vašu profilovú prezentáciu na www.kasfero.de

2.3 Prístup k indexu D.A.R.

2.4 ZDARMA študijné cesty, školenia, semináre, homeopatické prednášky atď..

2.5 Vytvorenie webovej stránky so SEO optimalizáciou za 299 Eur

2.6 Stiahnutie materiálu zdarma

 

Podrobnejšie informácie o rozšírenom vstupe:

Tvoja cena: 149 Eur/mesiac alebo 1.490 Eur/rok 

Tvoje výhody:

2.1 Autorizovaný terapeut s výhradným oblastným zastúpením

Zaregistrujte sa ako certifikovaný a autorizovaný terapeut na používanie prírodných produktov Kasfero ako súčasť liečby štítnej žľazy a týmto si zároveň zabezpečíte autorizáciu pre určité vymedzené územie (protection area). Jedno výhradné oblastné zastúpenie nesmie presiahnuť oblasť o celkovej rozlohe cca 250.000 obyvateľov. V tejto oblasti, ktorú si sami vyberiete, budete ako jediný oprávnený a certifikovaný terapeut pre používanie Kasfero-prírodných produktov ako súčasť terapie štítnej žľazy a cez našu webovú stránku budete odporúčaní spotrebiteľom.

Pri uzavretí zmluvy s Kasfero, získate autorizáciu – certifikát, ktorý je v súčasnej dobe vyhradený pre vás na obdobie 10 rokov. Platnosť môžete predĺžiť jednoduchým pokračovaním zmluvy, alebo ju ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu.

Prírodné produkty Kasfero na liečbu porúch štítnej žľazy Vám budú vždy vhodne pripravené v závislosti od typu choroby a od dotyčnej osoby a dodané hotové na konzumáciu.

Vaše školenia, semináre a informačný materiál sú už zahrnuté v spoplatnenom balíku pre autorizovaných terapeutov s oblastným zastúpením.

Informujte sa bezplatne, zistite viac o nás a pýtajte si informácie zdarma. Napíšte nám e-mail na: kasfero@kasfero.com

2.2 Vaša profilová prezentácia na www.kasfero.de

Profilu Vašej ambulancie bude publikovaný na hlavnej stránke www.kasfero.de (v textovej i obrazovej forme – Váš profil bude priamo umiestnený na prezentačnej lište našej domovskej stránky) a na dobu neurčitú bude uvádzaný v databáze terapeutov (vo forme textovej informácie). Obraz prezentovaný v slide show na našej stránke bude pomocou hypertextového odkazu prepojený na vaše webové stránky.

2.3 Voľný a permanentný prístup k indexD.A.R.

Získate voľný a permanentný prístup do indexu D.A.R. “choroby a liečivá” = zoznam ochorení so zodpovedajúcimi homeopatickými prostriedkami (kliknutím na názov choroby budete presmerovaný na zodpovedajúce konštitučné prvky alebo homeopatické prostriedky vrátane potenciovania)

2.4 ZDARMA študijné cesty, školenia, semináre, homeopatické prednášky atď..

– podujatia, vstupy, materiál a administratívne náklady, na náklady na ubytovanie a stravu na našich intenzívnych seminároch, školeniach, Korea-Ceramics-Master-seminároch, študijných cestách, homeopatických prednáškach, stretnutiach terapeutov

– školenia a prednášky, ktoré prekračujú aktivity Kasfero

– odhaľovanie nových prírodných produktov, nových skúseností z homeopatie z celého sveta, vrátane prezentácií a účastí významných osobností zo sveta homeopatie a prírodnej medicíny z celého sveta.

Podujatia sa budú konať na známych miestach a v rezortoch v Nemecku a v Rakúsku (jeseň a zima) ako aj v Chorvátsku a v Českej republike (jar a leto).

– 1 krát v roku sa bude plánovať 2-týždňová študijná cesta do Indie, Číny, Tibetu, Pakistanu, Kórei, Mexika, Peru alebo Brazílie (vrátane stretnutí s miestnymi známymi osobnosťami zo sveta homeopatie). Cieľová krajina sa bude pevne určovať 3 mesiace vopred.

– 1 krát v roku sa bude organizovať tour “Sväté a energizujúce európske miesta”  – 7 až 10 dňová študijná cesta „z Walhalla až po Olymp“.

2.5 Vytvorenie webovej stránky so SEO optimalizáciou za 249 Eur

Možnosť vytvorenia webových stránok so SEO optimalizáciou naším zmluvným webovým správcom, paušálne za cenu od 249 Eur:

– Webdesign, téma podľa Vášho výberu

– Redakčný systém Word Press

– Webové stránky- optimalizácia v súlade s pravidlami SEO

– Bezbariérové webové stránky pre osoby so zdravotným postihnutím

– Webové stránky, domovská stránka homepage, internetové stránky s CMS systémom

– Optimalizácia pre vyhľadávače  (*viď nižšie)

– V prípade potreby – zakúpenie novej domény (za príplatok)

– V prípade potreby – presun domény

(*) Optimalizácia pre vyhľadávače spracováva nasledovné body:

– Analýza webových stránok a výsledna správa o Vašej aktuálnej internetovej prezentácii

– Vyhľadanie aktuálneho umiestnenia na konkrétne kľúčové slová

– Kľúčové slovo – hľadanie

– Vytvorenie optimalizačných odporúčaní s konkrétnymi pokynmi

– Prihlásenie do hlavných vyhľadávačov a webových katalógov

– Zlepšenie Vašich prepojení (hyperlink)

Alternatíva k obnove existujúcej stránky:

– revízia a aktualizácia existujúcej webovej prezentácie

*** Na vyžiadanie: podpora pre vaše webové stránky v dlhodobom horizonte (účtované ako mesačný paušál vo výške 19 Eur / starostlivosť).

Tento balík obsahuje všetky webové vstupy, t.j. zásahy sa nepočítajú individuálne ani podľa rozsahu zásahov, ale sú súčasťou mesačného balíka v hodnote 19 Eur.

2.6 Stiahnutie informačných materiálov a brožúr zdarma

– k stiahnutiu zdarma – informačné materiály a brožúry z odbornej sekcie Kasfero

– newsletter niekoľko krát do roka na Váš mail

 

PDF formulár vytlačiť, vyplniť a poslať (pošta/fax/mail) PDF, alebo sa registrujte priamo cez on-line formulár:

 

Osobné údaje

Akademický titul

Oslovenie

Vaše meno (povinné)

Vaše priezvisko (povinné)

Vaše zamestanie (povinné)

Odbor

Chcem sa zaregistrovať ako autorizovaný a certifikovaný terapeut pre použitie Kasfero prírodných produktov a zabezpečiť si výhradné oblastné zastúpenie. Územná ochrana sa vzťahuje na oblasť:

Dátum narodenia

Adresa ordinácie

Ulica, číslo (povinné)

PSČ (povinné)

Mesto (povinné)

Krajina (povinné)

Telefón (povinné)

FAX

Mobilný kontakt

Váš email (povinné)

Vaša webová stránka

Poštová adresa (Ak je rozdielna s adresou ordinácie )

Ulica, číslo (povinné)

PSČ (povinné)

Mesto (povinné)

Krajina (povinné)

Newsletter

CAPTCHA
captcha
Zadajte znaky, ktoré vidíte :

Potvrdenie: Bol som informovaný o reklamnom práve na liečivé prostriedky a patrím k odborníkom. Odborníci v zmysle zákona sú pracovníci v zdravotníctve alebo poskytovatelia zdravotných služieb, zariadenia, ktoré slúžia pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo iné osoby, zaoberajúce sa liekmi, postupmi, procedúrami, predmetmi alebo iným spôsobom s nimi legálne obchodujú, alebo ich používajú v rámci výkonu svojho povolania. Z hľadiska presnosti Vašich profesionálnych údajov je Vaša registrácia platným čestným vyhlásením voči Kasfero. Kasfero si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto informácie overiť.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1