PRÍRODNÁ MEDICÍNA Z VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN ORIENTOVANÁ NA OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

OBLASŤ POUŽITIA

 HYPOTYREÓZA   HAŠIMOTO   HYPERTYREÓZA   STRUMA D1-D3 

 STRUMA MONONODOSA   STRUMA POLYNODOSA   GRAVES-BASEDOWOVA CHOROBA     

 ENDOKRINNÁ ORBITOPATIA   SIVÝ ZÁKAL   TELO A DUCH  MIGRÉNA

 

Používanie našich prírodných preparátov vedie k stimulácii a posilneniu samoliečiacej schopnosti organizmu pri:kasflogonew2

HYPOTYREÓZA, HASHIMOTOVA AUTOIMÚNNA TYREOIDITÍDA, HYPERTYREÓZA,  DIFÚZNA STRUMA, STRUMA D1-D3, STRUMA UZLOVÁ (JEDNOUZLOVÁ, VIACUZLOVÁ), GRAVES-BASEDOWOVA CHOROBA, ENDOKRINNÁ ORBITOPATIA

Ochorenia štítnej žľazy

Ochorenia štítnej žľazy patria medzi najčastejšie endokrinopatie v endokrinologickej ambulancii. Vyskytujú sa vo všetkých vekových kategóriách – od novorodencov až po dospelých, častejšie postihujú ženy.

Hormóny štítnej žľazy zohrávajú dôležitú úlohu počas vývoja plodu, a to hlavne pre vývoj centrálneho nervového systému a kostry. Počas prvých troch mesiacov gravidity je plod zásobovaný tyreoidálnymi hormónami výlučne od matky, ale aj neskôr, keď je štítna žľaza plodu funkčná, sú hormóny matky potrebné. Vážnym dôsledkom nedostatočného príjmu jódu a enzymopatií štítnej sú duševné, rastové a metabolické poruchy – od ľahkého zníženia IQ až po kreténizmus, oneskorený rast a vývoj. Okrem toho deficit jódu môže spôsobovať poruchy fertility, zvýšenú frekvenciu potratov, predčasných pôrodov, novorodeneckú úmrtnosť alebo nižšiu pôrodnú hmotnosť a vrodené vývojové anomálie. Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najlepšou jódovou profylaxiou, s ktorou sa začalo v roku 1951. Vďaka tomu došlo postupne k normalizácii príjmu jódu, eradikácii endemického kretenizmu a endemickej strumy , ale aj zníženiu ostatných ochorení štítnej žľazy z niekoľko desiatok percent na menej ako desať percent.

Ochorenie štítnej žľazy sa môže prejaviť zväčšením (strumou), zmenami funkcie v zmysle zvýšenia – hyperfunkcie (hypertyreóza), zníženia – hypofunkcie (hypotyreóza), ďalej môže byť postihnutá zápalom, nádorom alebo ektopiou (uložením na neobvyklom mieste v tele ).

Zväčšenie štítnej žľazy – struma

Označenie struma sa používa, ak je štítna žľaza viditeľná alebo hmatná. Veľkosť štítnej žľazy je rôzna – podľa veku, pohlavia, rasy, povrchu tela. Je tiež ovplyvnená príjmom jódu. Veľkosť štítnej žľazy určujeme sonograficky podľa sonografických objemových kritérii.

Pri hodnotení zrakom a hmatom môžeme rozlíšiť päť stupňov:

          – struma nie je hmatná ani viditeľná

1. struma je hmatateľná

2. struma je hmatná, ale nie je viditeľná ani pri záklone hlavy

3. struma je hmatná, ale i viditeľná pri záklone hlavy

4. struma je viditeľná pri normálnom držaní hlavy

5. veľká struma, ktorú vidno z diaľky, prípadne spôsobuje výraznú deformitu krku a mechanickú prekážku

Strumu môžeme charakterizovať podľa štruktúry na:

– difúznu , keď sú rovnomerne zväčšené oba laloky

– uzlovú (jednouzlová, viacuzlová)

Podľa funkcie delíme strumu na:

– eufunkčnú – s nezmenenou funkciou

– hypofunkčnú – so zníženou funkciou

– hyperfunkčnú – so zvýšenou funkciou štítnej žľazy

Podľa výskytu na:

– endemickú – ak postihuje v určitej oblasti viac ako 10 % obyvateľstva

– sporadickú – ak postihuje menej ako 10 % obyvateľstva

 

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1