PRÍRODNÁ MEDICÍNA Z VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN ORIENTOVANÁ NA OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

ÚDAJE O FIRME

Informácie o prevádzkovateľovi a údaje o firme

Zodpovedný prevádzkovateľ za túto internetovú stránku a za redakčný obsah je:

Dacan Mitic – Preduzetnik, Radnja za Trgovina i Proizvodnju Biljnih Preparata Kasfero El Diablo

Výroba a predaj bylinných preparátov

Udaje o Firme :

Sídlo: Mramor bb

18251 Mramor kod Niša

Srbská Republika

Tel/Fax: +381 (0)18 4100 557

E-mailinfo@kasfero.org

www.kasfero.org

Generálny riaditeľ Dipl. Tech. Dacan Mitic

Registrový súd: Registrový súd Belehrad, Srbsko

APR – Agencija za Privredne Registre

Registračné číslo63399094 , BP 50172/2014

Daňové identifikačné číslo: PIB-RS 108362064

 

Právne oznámenie

1. Obsah online ponuky

Dacan Mitic, Preduzetnik, radnja za trgovinu i Proizvodnju billjnih preparata Kasfero El Diablo Mramor, (Kasfero prírodná medicína, obchod a výroba a predaj bylinných preparátov- ďalej len KASFERO), nie je zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Zodpovednosť za nároky voči KASFERO, ktoré sa vzťahujú na materiálne alebo nemateriálne škody, v dôsledku používania alebo nepoužívania prezentovaných informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ nie je dokázané prevádzkovateľovi KASFERO úmyselné zavinenie alebo zavinenie z hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú dobrovoľné a nezáväzné. KASFERO si vyhradzuje právo na zmenu časti ponuky alebo zmenu celej ponuky bez osobitného oznámenia o doplnení, odstránení alebo zverejnení, a to dočasne alebo aj natrvalo.

2. Upútavky a odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky (“linky”), ktoré sa nachádzajú mimo zodpovednosti KASFERO, by zodpovednosť prevádzkovateľa KASFERO nadobudla účinnosť iba v prípade, ak by KASFERO mal znalosti o obsahu a bolo by technicky možné a únosné, aby KASFERO zabránil používaniu nelegálneho obsahu. KASFERO preto výslovne prehlasuje, že v okamihu prepojenia na odkazovanú stránku nezodpovedá za jej obsah. KASFERO nemá žiadny vplyv na aktuálnu ani budúcu podobu a obsah odkazovaných a prepojených stránok. Preto sa KASFERO týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných a prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. To platí pre všetky odkazy a linky v rámci vlastnej internetovej ponuky, rovnako ako aj pre cudzie záznamy v knihách hostí, diskusných fórach a e-mailovej konferencie zriadených prevádzkovateľom KASFERO. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody vyplývajúce z používania alebo nepoužívanie týchto informácií nesie zodpovednosť výhradne poskytovateľ stránky, a nie ten, kto na tieto stránky upútal.

3. Autorské právo a právo ochrannej známky

KASFERO sa snaží vo všetkých publikáciách, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch používať vlastné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty alebo využívať bezlicenčné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty. Všetky značky a ochranné známky uvedené a prezentované na internetových stránkach sú vlastníctvom uvedeného autora, a to aj v prípade, ak meno autora nie je uvedené. Autorské práva na akékoľvek materiály vytvorené spoločnosťou KASFERO prináležia iba KASFERO. Rozmnožovanie alebo používanie týchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu KASFERO.

4. Ochrana osobných údajov

Ak je v rámci internetovej ponuky možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) platí, že vstup do týchto dát zo strany užívateľa je na základe jeho výslovnej dobrovoľnosti. Využitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je možné – pokiaľ to je technicky primerané a možné  – aj bez uvedenia osobných údajov alebo podľa zadania anonymných údajov alebo pseudonymu.

 

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1