PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Dobrodošli...

„Najbolji lekar je priroda jer leči sve bolesti i nikad ne ogovara svoje kolege!“
( Ernst Ferdinand Sauerbruch)
 

„Terapeut ima samo jedan zadatak,da izleči...a kad uspe,više nije bitno na koji način je uspeo da izleči “
(anonim.)

OTTO
   

Vaša hrana je vaš najbolji lek

Srpska hrana za dušu...klikni 2x na sliku

OTTO

OTTO HEINRICH WARBURG

Inspiration KSF

Tesla

Nikola Tesla

     

Inspiration KSF

Tesla

KASFERO

                             

Štitna žlezda

Štitna žlezda i Kasfero:
A Made in DE 1Naši prirodni preparati se koriste  u okviru regulacione terapije štitne žlezde u oblasti hiper i hipotireoidizma.
              „Lekar leči, priroda izleči“  – ovo je naš moto, naša vizija i vera, ovo je duh našeg projekta.

                                                                   Dobrodošli u Kasfero svet !

OK HKS D 25©-5   0001   OK HS TT6 200©
 
Naši preparati za opštu upotrebu  iz serije HYPOSOLVESTOR TT6 I K-STRUMIN su namenjeni izmedju ostalog, i osobama koje imaju pojačanu ili smanjenu funkciju štitne žlezde.

Ovde možete naći prirodne preparate koji se mogu koristiti u okviru regulacione terapije štitne žlezde u oblasti hiper i hipotiroidizma.

Osnova naših prirodnih preparata je lekovito bilje, koje je obrađeno na principu klasične homeopatije, spravljeno  u modernom obliku, po nasim originalnim i svetski jedinstvenim recepturama, na čijem se razvoju pažljivo radilo u poslednje 23 godine. Preparati su napravljeni u različitim oblicima, zavisno od vrste bolesti i genotipa. Oni koji su se pridržavali uputstva i preporuka naših stručnjaka, posle tretmana u trajanju od 8-9 meseci nisu imali više potrebe za bilo kakvom terapijom. Razlog – uspešna regeneracija i obnova metabolizma i ponovo ispostavljen normalan rad štitne žlezde. Preduslov za postizanje uspešnih rezultata je disciplinovano pridržavanje uputstva koja idu uz odgovarajući preparat.

Prirodne supstance koje su korišćene za pravljenje naših preparata su u skladu sa zakonskom regulativom registrovane  u Srbiji I zemljama EU, ili je registracija u toku, u skladu sa propisima Srbije i EUg U Nemačkoj su naši preparati klasifikovani u grupu homeopatskih lekova, na osnovu § 38, Zakona o registraciji lekova I dozvole za stavljanja u promet.

Ovde, na našem sajtu, možete naći i opšte informacije iz sveta prirodne medicine, različite članke, postove i linkove sa interneta o bolestima štitne žlezde i korisne savete o zdravlju, na pregledan i dostupan način predstavićemo Vam iskustva onih koji isto kao i mi za lečenje bolesti štitne žlezde i jačanje odbrambenih snaga organizma traže rešenje u prirodi. Pratite nas i budite deo naših istraživanja, rezultata I uspeha, ovde na našem sajtu, na Facebooku  ili nam pišite. Sva vasa pitanja, sugestije ili porudžbine  šaljite na   info@kasfero.info . 

hipotireoza.rs    hipertireoza.rs    struma.me    struma.rs     касферо.срб

kasfero.org    kasfero.de    thyroid-gland.co.uk    kasfero.net    kasfero.mobi

kasfero.healthcare

ŠTA JE PRIRODNA MEDICINA ?

Prirodna medicina – je termin koji se  odnosi na niz različitih metoda kojim aktivirate  svoje telo da se izleči (spontano prirodno lečenje), korišćenjem prirodnih lekova i stimulansa stvorenih iz samoniklih biljaka.

Homeopatija- potenciranje

Još jedna posebna karakteristika homeopatije je princip u lečenju „manje je više“, tako da se ne koriste visoke doze aktivnih supstanci. Eksperimenti su pokazali da za Hanemanov lekoviti efekat, lek koji ima procentualno manji sadržaj aktivne supstance, pokazuje jači efekat u lečenju. Agens iz leka može delovati duže i efikasnije ako su simptomi obolele osobe i samog leka isti ili slični. Homeopatski lekovi se pripremaju na određeni način, gde dolazi do „potenciranja“, pojačanja njegove efikasnosti (lat. potentia- sila). Princip potenciranja, je poseban način obrade aktivnih supstanci iz sirovina, gde se razblaživanjem u specifičnom odnosu postiže željeni efekat. Homeopatska farmakopeja vrlo precizno opisuje pravila po kojima se homeopatski lekovi proizvode. To su obavezni propisi za sve proizvođače. Različitim metodama nastaju kapi, tablete i globule (perle).

 

ŠTITNA ŽLEZDA

Štitna žlezda  ili tireoidna žlezda je žlezda sa endokrinim lučenjem, koja se nalazi u vratnom predelu i sekretuje hormone tiroksin i tironin, koji regulišu metabolizam svih ostalih ćelija i tkiva. C ćelije štitne žlezde sekretuju hormon kalcitonin, čija je uloga u regulaciji koncentracije kalcijuma u krvi i ima antagonističko dejstvo parathormonu, koga luče paraštitaste žlezde.Štitna žlezda je u obliku štita ili leptira i nalazi se u uvratnom delu neposredno ispod grkljana, a ispred i sa strana dušnika. Pričvršćena je za tireoidnu hrskavicu grkljana i pokreće se prilikom gutanja. Sastoji se od dva režnja, levog i desnog, koji su povezani suženjem- istmus (lat. isthmus). Ponekad postoji i treći, piramidalni režanj (lat. lobus pyramidalis) u srednjem delu žlezde. U svakom režnju nalazi se veliki broj folikula, koji su funkcionalne jedinice.

Histološka građa štitne  žlezde:
1- folikuli ispunjeni koloidom
2- kockaste ćelije
3- krvni kapilari

Folikuli su obloženi bazalnom membranom na kojoj se nalazi jedan red kockastih epitelnih ćelija, koje sekretuju u unutrašnjost folikula koloid. Koloid sadrži glikoprotein velike molekularne mase, tireoglobulin. Razlaganjem ovog molekula nastaju hormoni štitne žlezde. Između kockastih, epitelnih ćelija nalaze se i C-ćelije (parafolikularne ćelije), koje sekretuju kalcitonin.Štitna žlezda je jedna od većih žlezda sa unutrapšnjim lučenjem i njena težina je oko 10-20 g. Neposredno iza štitne šlezde sa obe strane prolazi povratni grkljanski živac (lat. n. laringeus recurrens), bočno leži takođe sa obe strane zajednička karotidna arterija (lat. a. carotis comunis), unutrašnja jugularna vena (lat. vena jugulsris interna) i živac vagus (lat. n. vagus). Ispred je mišićni sloj prednje strane vrata.

 

HIPOTIREOZA – HIPOTIREOIDIZAM

Hipotireoza je sistemski poremećaj koji nastaje zbog nedostatka tiroidnih hormona u perifernom tkivu.

UZROK NASTANKA

Primarna hipotireoza može da bude uzrokovana atrofijom štitne žlezde ili nastaje u poslednjem stadijumu hroničnog limfocitnog tireoiditisa, ali je češće jatrogenog porekla (posle lečenja hipertireoze radioaktivnim jodom ili subtotalnom tireoidektomijom), u toku tireosupresivne terapije ili uzimanja lekova koji utiču na metabolizam joda. Sekundarna hipotireoza je posledica destrukcije hipofize usled postpartalne hemoragije, povrede glave, tumora ili idiopatske atrofije žlezde. Tercijarna hipotireoza je izazvana zbog poremećaja u hipotalamusu.

KLINIČKA SLIKA

Osnovni simptomi su nepodnošenje hladnoće, suva i isperutana koža, promuklost, parestezije i bolni grčevi u mišićima, povećanje telesne težine, opstipacija (zatvor), smanjeno znojenje. Pri pregledu se konstatuju usporeni pokreti, gruba koža, krta i lomljiva kosa, hladna koža, pastozno lice, otoci, bradikardija (usporen rad srca). U odmaklom stadijumu hipotireoze, miksedemu, u koži i u drugim tkivima nagomilavaju se depoziti mukoproteina.

DIJAGNOZA Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza, određivanja nivoa hormona.

 

STRUMA

Struma (Struma colloides cystica glandulae thyreoideae) ili gušavost je povećanje štitne žlezde usled smanjenjesinteze hormona štitne žlezde i hipotireoze. Nastaje zbog kompenzatorne hipersekrecije (povećanog lučenja) TSH iz prednjeg režnja hipofize usled izostanka delovanja hormona štitne žlijezde. Povećano lučenje TSH dovodi dohipertrofije i hiperplazije tireocita i nagomilavanja tireoglobulina u folikulima štitne žlijezde. Na osnovu uzroka koji dovode do smanjenog stvaranja hormona štitne žlezde, strume mogu biti: sporadične strume i endemske strume.

MORFOLOŠKA PODELA

Prema makroskopskom izgledu struma može biti:

Difuzna koloidna struma

Multinodozna koloidna struma

Koloidni adenom

Solotarna cista

DIFUZNA KOLOIDNA STRUMA

Difuzna koloidna struma (lat:Struma colloides cystica diffusa) makroskopski predstavlja pravilno, simetrično uvećanje štitne žlijezde. Histološki su svi folikuli približno podjednako uvećani.

MULTINODIZNA KOLOIDNA STRUMA

Multinodizna koloidna struma (lat:Struma colloides cystica polynodosa) se makroskopski karakteriše čvorovima različite veličine, koji najverovatnije nastaju usled različite osjetljivosti tireocita na delovanje TSH koji se luči u povećanoj količini da bi se kompenzovala hipotireoza.

KOLOIDNI ADENOM

Koloidni adenom (lat:Adenoma colloides glandulae thyreoideae) obično je benigna hiperplazija žlezde. Tiroidni adenomi mogu uzrokovati hipertireozu zbog izlučivanja hormona, a ponekad se zameni s Gravesovom bolešću. Adenomi nisu autoimuna bolest, iako se mogu javiti kod bolesnika koji imaju Gravesovu bolest,a nisu retki ni kod pacijenata koji su se lečili radioaktivnim jodom.

STRUMA POLINODOZA

Zavisno od geografskog područja i osetljivosti primenjenih postupaka, polinodozna struma je česta i zahvata između 1 i 12% populacije. Netoksična polinodozna struma je mnogo češća kod žena nego kod muškaraca. Javlja se u starijem dobu. Mnogo je češća u područjima sa nedovoljno joda, ali se nalazi i u oblastima sa dovoljnom količinom joda u vodi i hrani, ispoljavajući mnogostruke genetske i autoimune uticaje na patogenezu bolesti.
Oboleli ispoljavaju velike varijacije u veličini čvorova. Histološki, obično se nalazi veoma izražena fibroza a mogu da se vide i hemoragijske i limfocitne infiltracije. Primenom molekularnih tehnika, otkriva se da je većina nodusa u polinodoznoj strumi poliklonskog porekla, ukazujući na hiperplastični odgovor na lokalno proizvedene činioce rasta i citokine. TSH koji obično nije povišen, može da ima olakšavajuću ili pomoćnu ulogu u nastanku netoksične polinodozne strume. Unutar polinodozne strume mogu se naći i monoklonske lezije, što ispoljava efekte genetskih mutacija koje potpomažu selektivni napredak u rastu progenitorske ćelije

 

Grejvsova bolest (Morbus Basedow)

je jedna od najčešćih autoimunih i endokrinih bolesti u čijoj osnovi se nalazi specifičan poremećaj funkcije tiroidne žlezde. Bolest je vrsta hiperfunkcije štitne žlezde, koja spada u autoimune bolesti, jer je uzrokuju sopstvena antitela koja utiču na funkciju žlezdanog tkiva tako što ga stimulišu da stvara veće količine tiroidnog hormona. Kako bolest zahvata celu štitnu žlezdu ona nosi naziv i difuzna toksična gušavost (u potpunosti uvećana tiroidna žlezda koja luči više hormona štitne žlezde nego li zdrava žlezda).

Grejvsova bolest  (Morbus Basedow) spada u kosmopolitsko oboljenje po globalnoj zastupljenosti od oko 1%.Posebno je često prisutna u područjima bogatim jodom u kojima pogađa 4,6% žena i 1,1% muškaraca.

Kliničku sliku hipertireoze pored karakterističnih simptoma (osećaja toplote, nemira, nervoze, pojačanog znojenje, povišenog bazalnog metabolizma, mršavljenja) prati i trijas simptoma: ubrzan rad srca, egzoftalmus (Grejvsova oftalmija) i difuzna struma. Ponekad se svaka jače izražena hipertireoza pogrešno naziva Bazedovljeva bolest iako nema sva tri navedena karakteristična simptoma.

U zemljama nemačkog govornog područja, bolest je dobila ime po nemačkom lekaru Karlu Bazedovu (nem.Carl Adolph von Basedow, 1799—1854) koji je prvi opisao bolest 1840. godine. U zemljama u kojim se govori engleskim jezikom bolest je dobila ime po Robertu Grejvsu (engl. Robert James Graves, 1797—1853) koji je bolest pod nazivom gušavost opisao 1835. godine.Drugi nazivi: autoimunotireopatija tip 3, imunotireopatija ili imunohipertireoza. Grejvsova bolest je takođe poznata i pod mnogim drugim nazivima; Begbijeva bolest, Flajn-Bazedova bolest, Maršanova bolest, Perijeva bolest (engl. Begbie’s disease, Flajani’s disease, Flajani-Basedow syndrome, Marsh’s disease, Parry’s disease). Ovi nazivi se često mogu naći u literaturi.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1