PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Hyper K-strumin D 25©

A Made in DE 1Biljne kapi za opštu upotrebu

 

Mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja izvršena u Institutu za javno zdravlje u Nišu, u Centru za higijenu i humanu ekologiju – Ispitivanje br. N4363 – „pokazuju da je proizvod bezbedan prema Zakonu o bezbednosti proizvoda“.

Aktivni sastojci: Satureja montana, Sideritis scardica, Cucurbita maxima, Gelee royale, Juniperus comunis, Trigonella foenum-graecum, Citrus reticulata, Hypericum, Cinnamomum.

OK HKS D 25©-5

Naši potrošači u državama Evropske unije koriste Biljne kapi Hyper K-Strumin D25 © u okviru opšte upotrebe kao opšte dodatno sredstvo za regulisanje pravilnog rada štitne žlezde u okviru hiperfunkcije-hipertireoze, kod poremećaja pravilnog procesa metabolizma, povišene funkcije štitne žlezde, kada je povišena funkcija štitne žlezde dijagnostikovana kao difuzna struma kao i kada je dijagnostikovana struma prvog – D1, drugog – D2 i trećeg – D3 stepena (prema klasifikaciji Hocea i Schumm-Dreager).

 

Poručite Hyper K-Strumin D25 ©  kada je dijagnostikovana povećana funkcija štitne žlezde – hipertireoidizam, Struma diffusa, D1, D2, D3.

 

Hyper K-Strumin D 25© biljne kapi se primenjuju i poručuju kao jednomesečna doza RSD 2,490.00 ili tromesečna doza RSD 5,990.00.

PORUDŽBINE ŠALJITE NA: E-mail: info@kasfero.info , ili pozovite/pošaljite fax putem telefona  +381 (0) 18 4100557 (radnim danom od 08.30h do 15.00h)

KASFERO PRIRODNA MEDICINA ®

Kstrumin PUR

Hyper K-Strumin D 25© PURdirektno iz prirode – mešavina biljaka i plodova. Koristi se u okviru regulacione terapije pod nadzorom autorizovanog terapeuta. Pronadjite svog autorizovanog terapeuta medju našim saradnicima ovde:   HP Fachbereich / HP 300 Europa

STRUMA

Struma (Struma colloides cystica glandulae thyreoideae) ili gušavost je povećanje štitne žlezde usled smanjenja sinteze hormona štitne žlezde i hipotireoze. Nastaje zbog kompenzatorne hipersekrecije (povećanog lučenja) TSH iz prednjeg režnja hipofize usled izostanka delovanja hormona štitne žlijezde. Povećano lučenje TSH dovodi do hipertrofije i hiperplazije tireocita i nagomilavanja tireoglobulina u folikulima štitne žlijezde. Na osnovu uzroka koji dovode do smanjenog stvaranja hormona štitne žlezde, strume mogu biti: sporadične strume i endemske strume.

Morfološka podela

Prema makroskopskom izgledu struma može biti:

  • Difuzna koloidna struma
  • Multinodozna koloidna struma
  • Koloidni adenom
  • Solotarna cista

Difuzna koloidna struma

Difuzna koloidna struma (lat:Struma colloides cystica diffusa) makroskopski predstavlja pravilno, simetrično uvećanje štitne žlijezde. Histološki su svi folikuli približno podjednako uvećani.

Multinodizna koloidna struma

Multinodizna koloidna struma (lat:Struma colloides cystica polynodosa) se makroskopski karakteriše čvorovima različite veličine, koji najverovatnije nastaju usled različite osjetljivosti tireocita na delovanje TSH koji se luči u povećanoj količini da bi se kompenzovala hipotireoza.

Koloidni adenom

Koloidni adenom (lat:Adenoma colloides glandulae thyreoideae) obično je benigna hiperplazija žlezde. Tiroidni adenomi mogu uzrokovati hipertireozu zbog izlučivanja hormona, a ponekad se zameni s Gravesovom bolešću. Adenomi nisu autoimuna bolest, iako se mogu javiti kod bolesnika koji imaju Gravesovu bolest,a nisu retki ni kod pacijenata koji su se lečili radioaktivnim jodom.

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1