PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Hyper K-Strumin P 2.09©

pecat

 

Biljne kapi za opštu upotrebu

Mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja izvršena u Institutu za javno zdravlje u Nišu, u Centru za higijenu i humanu ekologiju – Ispitivanje br. N4363 – „pokazaju da je proizvod bezbedan prema Zakonu o bezbednosti proizvoda“.

OK HKS D 25©-5Aktivni sastojci: Satureja montana, Sideritis scardica, Cucurbita pepo, Juniperus comunis, Juglans regia, Cordyceps sinensis, Hypericum, Aronia melanocarpa, Citrus maxima.

Naši potrošači u državama Evropske unije koriste Biljne kapi Hyper K-Strumin P 2.09© u okviru opšte upotrebe kao opšte dodatno sredstvo za regulisanje pravilnog rada štitne žlezde u okviru hiperfunkcije- hipertireoze, kod poremećaja pravilnog procesa metabolizma, povećane funkcije štitne žlezde i, kada je dijagnostikovana polinodozna struma.

.
Hyper K-Strumin P 2.09 © kada je dijagnostikovana polinodozna struma

Primenjuje se i poručuje kao jednomesečna doza RSD 2,490.00 ili tromesečna doza RSD 5,990.00.

PORUDŽBINE ŠALJITE NA: E-mail: info@kasfero.info , ili pozovite/pošaljite fax putem telefona  +381 (0) 18 4100557 (radnim danom od 08.30h do 15.00h)

KASFERO PRIRODNA MEDICINA ®

Kstrumin PUR

Hyper K-Strumin P 2.09© PUR– direktno iz prirode – mešavina biljaka i plodova. Koristi se u okviru regulacione terapije pod nadzorom autorizovanog terapeuta. Pronadjte svog autorizovanog terapeuta medju našim saradnicima ovde:   HP Fachbereich / HP 300 Europa

STRUMA POLINODOZA

Zavisno od geografskog područja i osetljivosti primenjenih postupaka, polinodozna struma je česta i zahvata između 1 i 12% populacije. Netoksična polinodozna struma je mnogo češća kod žena nego kod muškaraca. Javlja se u starijem dobu. Mnogo je češća u područjima sa nedovoljno joda, ali se nalazi i u oblastima sa dovoljnom količinom joda u vodi i hrani, ispoljavajući mnogostruke genetske i autoimune uticaje na patogenezu bolesti.
Oboleli ispoljavaju velike varijacije u veličini čvorova. Histološki, obično se nalazi veoma izražena fibroza a mogu da se vide i hemoragijske i limfocitne infiltracije. Primenom molekularnih tehnika, otkriva se da je većina nodusa u polinodoznoj strumi poliklonskog porekla, ukazujući na hiperplastični odgovor na lokalno proizvedene činioce rasta i citokine. TSH koji obično nije povišen, može da ima olakšavajuću ili pomoćnu ulogu u nastanku netoksične polinodozne strume. Unutar polinodozne strume mogu se naći i monoklonske lezije, što ispoljava efekte genetskih mutacija koje potpomažu selektivni napredak u rastu progenitorske ćelije.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1