PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Hipotireoza

Hipotireoza je sistemski poremećaj izazvan nedostatkom tiroidnih hormona u perifernim tkivima.

Uzrok nastanka

Primarna hipotireoza može da bude uzrokovana atrofijom štitne žlezde ili nastaje u poslednjem stadijumu hroničnog limfocitnog tireoiditisa, ali je češće jatrogenog porekla (posle lečenja hipertireoze radioaktivnim jodom ili subtotalnom tiroidektomijom), u toku tirosupresivne terapije ili uzimanja lekova koji utiču na metabolizam joda. Sekundarna hipotireoza je posledica destrukcije hipofize nastala usled postpartalne hemoragije, povrede glave, tumora ili idiopatske atrofije ove žlezde. Tercijarna hipotireoza nastaje zbog poremećaja u hipotalamusu.

Klinička slika

Osnovni simptomi su nepodnošenje hladnoće, suva i isperutana koža, promuklost, parestezije i bolni grčevi u mišićima, povećanje telesne težine, opstipacija (zatvor) i smanjeno znojenje. Pri pregledu se konstatuju usporeni pokreti, gruba koža, krta i lomljiva kosa, hladna koža, pastozno lice, otoci, bradikardija (usporen rad srca). U odmaklom stadijumu hipotireoze, kod pojave miksedema dolazi do nagomilavanja depozita mukoproteina u koži i drugim tkivima.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza i  određivanja nivoa hormona.

Za regulacionu terapiju štitne žlezde kod slučaja hipotireoze koristi se  Hypo Solvestor TT6-100 ©, u raznim jačinama.

Hyposolvestor ESHOP

Svi simptomi hipotireoze su posledica smanjenog metabolizma. Bolesnici dobijaju na težini, usporeni su, pospani, bezvoljni, stalno im je hladno. Za razliku od hipertireoze simptomi hipotireoze su blagi, postepeni i ponekad se mogu shvatiti kao depresija, a kod starijih osoba i kao Alzhajmerova bolest. Često se javljaju opstipacije, koža postaje bleda, a u težim slučajevima javljaju se edemi i poremećaj rada srca. Kosa je suva, lomljiva, glas je promukao zbog edema glasnica, javlja se slabost sluha, dolazi do poremećaja menstrualnog ciklusa i sterilnosti kod muškaraca i žena. Kod muškaraca se javlja i  smanjenje libida, potencije. Posebno je opasno što se ovi simptomi kod Hašimoto tiroiditisa postepeno razvijaju, tako da se ljudi često na njih naviknu. Mnogi od njih ostaju neprepoznati do uznapredovalog stadijuma bolesti. Hipotireoza koja se ne prepozna ili ne leči može dovesti do anemije, niske temperature tela (hipotermija) i konačno može dovesti do slabljenja srca. Važno je napomenuti da dobar deo bolesnika nema neke izražene tegobe te se kod njih hipotireoza slučajno otkriva. A krajnje teško stanje nelečene hipotireoze koju mogu podstaći izloženost hladnoći, infekcije, lekovi kao sedativi i sva stanja i lekovi koji mogu potisnuti ili smanjiti funkciju mozga, naziva se miksedem.

Dijagnoza

Postavljanje dijagnoze

Sumnja na hipertireozu postavlja se na osnovu kliničke slike, a dodatnim analizama ona se potvrđuje i otkriva njen uzrok. Osnovna laboratorijska analiza je merenje nivoa hormona štitne žlezde i TSH u krvi. Vrednosti hormona štitne žlezde su obično povećane (iako ponekad tek neznatno), dok TSH može biti nizak pa čak i nemjerljiv (Grejvs-Bazedovljeva bolest) ili povišen  (adenom hipofize).

 

U dijagnostici Grejvs-Bazedovljeve bolesti važan nalaz je povećani titar autoantitela koji (imitirajući TSH) izazivaju prekomernu stimulaciju štitne žlezde.

Dodatne važne analize su ultrazvuk i scintigrafija (radioizotopna analiza s radioaktivnim jodom). Ultrazvučni pregled pokazujenehomogenu eho-strukturu, dok scintigram najčešće prikazuje područja bleđe i nehomogene distribucije aktivnosti.

Zavisno od načina nakupljanja radioaktivnosti, može se otkriti jesu li za pojačan rad štitne žlezde odgovorni čvorovi ili pak cela žlezda pojačano luči hormone.

U slučaju da se štitna žlezda ne prikaže na scintigramu, može se raditi o subakutnoj upali ili medikamentoznom bloku.

Adenom hipofize dokazuje se snimanjem glave (CT, NMR), a trofoblastni tumori merenjem humanog horionskog gonadotropina (HCG) u krvi ili mokraći, ultrazvukom i patohistološkim pregledom

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1