PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Prirodna medicina

Prirodna medicina  je termin koji se  odnosi na niz različitih metoda kojima aktivirate  svoje telo da se izleči (spontano prirodno lečenje), korišćenjem prirodnih lekova i stimulansa stvorenih iz samoniklih biljaka.

 

Dr. med. Jovana Tomic

Homeopatija – potenciranje

Manje je više

Još jedna posebna karakteristika homeopatije je princip u lečenju „manje je više“, tako da se ne koriste visoke doze aktivnih supstanci. Eksperimenti su pokazali da za Hanemanov lekoviti efekat, lek koji ima procentualno manji sadržaj aktivne supstance, pokazuje jači efekat u lečenju. Agens iz leka može delovati duže i efikasnije ako su simptomi obolele osobe i samog leka isti ili slični. Homeopatski lekovi se pripremaju na određeni način, gde dolazi do „potenciranja“, pojačanja njegove efikasnosti (lat. potentia- sila). Princip potenciranja, je poseban način obrade aktivnih supstanci iz sirovina, gde se razblaživanjem u specifičnom odnosu postiže željeni efekat. Homeopatska farmakopeja vrlo precizno opisuje pravila po kojima se homeopatski lekovi proizvode. To su obavezni propisi za sve proizvođače. Različitim metodama nastaju kapi, tablete i globule (perle).

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1